fbpx

3個親子Phonics小遊戲 有趣又有益!

上次的文章介紹過Phonics之後,不少家長都明白學習Phonics的重要性,可是又不知道應該怎樣開始讓小朋友接觸Phonics。其實,除了報讀昂貴的Phonics班之外,家長也可以以親子活動的方式,齊齊學Phonics!以下就有3個親子Phonics活動,家長們不妨參考一下!

詞語賽跑大賽

這個遊戲簡單得來又刺激,除了能訓練寶寶的Phonics,更可以順便練習小手肌,一舉兩得:

選擇一個音素,用這個音素的詞語製造一個轉盤。(例如 -ip:ship, trip, hip, lip, dip, rip)

準備一個表格(賽道),在底部寫上轉盤上的詞語(參賽者)。

家長和小朋友各自估哪一個詞語能勝出。

轉轉盤。指針指着的詞語便可以在表格行前一格。家長可以讓小朋友宣布每一個回合「勝利者的名字」,再讓小朋友擦掉表格上的勝利者,在上一格重新寫上。

最快到達表格頂部的詞語便是贏家了!

難度:⭐⭐(5粒⭐最高)

有趣度:⭐⭐⭐⭐⭐(5粒⭐最高)

適合:1-4歲小朋友

Word Family Mats 文字家族地氈

這是一個由美國廣播公司的Anna老師發明的遊戲,在外國很有名,亦很容易玩:

找九個以同一個音素組成的詞語。(例如 -an:pan, ban, fan, van, ran, man, can, scan, plan)

準備九幅相應的圖畫。

讓小朋友將圖畫配對詞語,並大聲朗讀。

之後,把圖畫貼在詞語下面。

當家長和寶寶做了十張左右,更可以將紙張們組合起來,變成小朋友的第一本小詞典!

難度:⭐⭐⭐(5粒⭐最高)

有趣度:⭐⭐⭐⭐(5粒⭐最高)

適合:2-4歲小朋友

童謠卡拉OK夜

無數科學研究顯示,音樂對人類的大腦有深遠的影響,其中一樣就是記憶力。透過唱童謠這個親子小活動,小朋友能夠容易地記得新詞語和掌握不同音素的發音,強化Phonics能力。每唱完一首歌,家長都可以跟小朋友重溫一下歌中出現的押韻詞語,加強小朋友對音素的印象。家長可以好好運用網上資源,找一些有趣又好玩的Phonics金曲呢!以下是一個例子給家長看看: https://youtu.be/BELlZKpi1Zs

難度:⭐⭐⭐⭐(5粒⭐最高)

有趣度:⭐⭐⭐⭐(5粒⭐最高)

適合:2-5歲小朋友

以上三個小遊戲既能加強小朋友的phonics能力,又能夠促進親子關係,最重要的是,寶寶們一定會玩得好開心!家長們仲等甚麼?今個weekend就試一試吧!


撰文:顧問mame 

最新內容