fbpx

元朗鳳翔路花園|全新兒童公園 2層高抹茶雪糕滑梯夠刺激

元朗鳳翔路花園 |又有新公園開放啦!今次的要介紹的新遊樂設施位於元朗,雖然地方比較細,但抹茶綠色的滑梯相當吸睛,目測更有兩層高,非常刺激,小朋友都忍不住玩完一次又一次!Blogger 浠姐、小肥滺與金仔 帶同三個仔女首次試玩,玩到唔願走呀!

元朗鳳翔路花園|多圈抹茶雪糕滑梯

Blogger 浠姐、小肥滺與金仔 形容這個顏色清新的滑梯為「多圈抹茶雪糕」,三個小朋友一看到就精神為之一震,即刻電兔上身!原來這個「多圈抹茶雪糕」其實是「千鳥塔」,適合5至12歲的小朋友遊玩,因為……上滑梯只有一個途徑,就是爬繩網!

因為新開,現場人很多,大人無得跟上去,所以當小朋友又好熱情又急速,一個迫一個時就真是要特別留意。小肥滺就是在滑梯內被另一個小朋友無意地一腳踢了在塊面及眼睛,雖然小肥滺喊完一輪後都想繼續玩,但因為人太多,最後都是決定在人少時再來過啦!

鳳翔路花園|多圈抹茶雪糕滑梯 鳳翔路花園|多圈抹茶雪糕滑梯

鳳翔路花園|多圈抹茶雪糕滑梯

元朗鳳翔路花園|攀爬設施

另一個深受小朋友歡迎的攀爬設施,雖然在新公園都比較常見,但小朋友有得玩就「咩都得」!只要你的小朋友都是不怕暈的一群,就會十分迷戀。不過要小心有些小朋友轉得過快,容易受傷。

鳳翔路花園

元朗鳳翔路花園|玩具屋

還有比較新奇的遊樂設施--玩具屋,也是唯一一樣適合未夠3歲的金仔玩的遊樂設施,外型可愛,絕對適合鍾意爬上爬落的小朋友!

鳳翔路花園|玩具屋

鳳翔路花園
適合幼兒的設施

總括來說,鳳翔路花園不大(一眼睇得晒),經過可以來玩下。 三個小朋友都話「好好玩」,抹茶雪糕滑梯非常刺激(其中一段會全黑),之後都會繼續過嚟玩;但唔啱5歲以下小朋友(未夠三歲的金仔表示難過)。

鳳翔路花園|多圈抹茶雪糕滑梯

地址:元朗鳳翔路花園

相片授權:浠姐、小肥滺與金仔

更多 親子活動 文章

最新內容