fbpx

體能遊戲:速度篇

今次請到健身教練一家四口上嚟玩遊戲!梗係唔可以咁輕易放過佢哋! Dr Winwin @ @drplayhk 準備咗兩個重量級體能遊戲單佢哋玩!睇吓健身家庭嘅小朋友係咪都特別精力旺盛!

🔔體能遊戲🔔

1. 雙腳夾球入籃

2. 速度揭牌

最新內容